KHO sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp Phần VII KHO sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp Phần VII

Dưới đây là tuyển tập  sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm    hoặc các đề tài nghiên cứu  khoa học sư phạm ứng dụng   trong công Chủ nhiệm ....

Read more »
5:09 PM

KHO sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp Phần VI KHO sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm lớp Phần VI

Dưới đây là tuyển tập  sáng kiến kinh nghiệm   hoặc các đề tài nghiên cứu  khoa học sư phạm ứng dụng  trong công Chủ nhiệm ..... Định d...

Read more »
5:09 PM

KHO  sáng kiến kinh nghiệm HAY quản lí giáo dục Phần thứ III KHO sáng kiến kinh nghiệm HAY quản lí giáo dục Phần thứ III

Dưới đây là tuyển tập  sáng kiến kinh nghiệm  hoặc các  đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  Quản lí giáo dục, ..... Định dạng ...

Read more »
5:08 PM

KHO sáng kiến kinh nghiệm HAY quản lí giáo dục Phần Iv KHO sáng kiến kinh nghiệm HAY quản lí giáo dục Phần Iv

Dưới đây là tuyển tập  sáng kiến kinh nghiệm  hoặc các  đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  Quản lí giáo dục, ..... Định dạng c...

Read more »
5:06 PM

KHO sáng kiến kinh nghiệm văn thư, kế toán, thư viện trường học -II KHO sáng kiến kinh nghiệm văn thư, kế toán, thư viện trường học -II

Dưới đây là tuyển tập  sáng kiến kinh nghiệm  hoặc các đề tài  nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  trong công tác văn phòng, thư viện,...

Read more »
6:06 PM

KHO sáng kiến kinh nghiệm HAY chủ nhiệm lớp Phần 3 KHO sáng kiến kinh nghiệm HAY chủ nhiệm lớp Phần 3

Dưới đây là tuyển tập  sáng kiến kinh nghiệm    hoặc các đề tài nghiên cứu  khoa học sư phạm ứng dụng  trong công Chủ nhiệm ..... Định...

Read more »
6:05 PM
 

Subscribe to: Posts (Atom)


 
Sang kien kinh nghiem HAY - NCKHSPUD HAY ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Xuất ngoại Nhật|Travel-Du lịch|Tử vi|Science
Top